Всички продукти

Комплект „Семейно дърво“– упътване за използване

  1. За кого е играта – Играта е подходяща както за професионалисти в дневен център и резидентна услуга, така и за  семейство, което се грижи за  близък с деменция. Подходяща е за хора с лека до умерена степен на деменцията.

Това упражнение ще помогне за поддържане – на памет; повишаване на настроението; на координация ръка-око; на фини двигателни умения; комуникация; социализация.

Необходими материали – модел на дърво, портретни снимки на членове на семейството (до 2-3), кукички за закачане на снимките на дървото

Местоположение – Изберете спокойно място, където човека с деменция и обгрижващия се чувстват комфортно, напр. около маса за хранене или маса за кафе, където могат да се разпрострат снимките. Трябва да има достатъчно светлина. Уверете се, че човека с деменция е взел очилата си или други помощни средства като слухов апарат, за да може да осъществите комуникацията.

Предварителна подготовка – подберете в Кутия за спомени подходящите портретни снимки (напр. син, снаха, внук)на членове на семейството. Съберете кукичките също заедно (напр. в торбичка) и също ги поставете в Кутията за спомени. Вътре приберете и модела на дървото. Ако участниците с деменция са повече от един е добре всеки да има своя кутия за спомени.

Представяне – обяснете това, което ще правите заедно, по спокоен и забавен начин.

Предложете на човека с деменция да извади от Кутията за спомени снимките, модела на дървото и кукичките за закачане. (При нужда го подкрепете, но изчакайте спокойно той сам да извади нещата от кутията). Разговаряйте за всяка една снимка с човека с деменция. Стимулирайте го да отговори на въпросите кой е този човек и каква история може да разкаже за него.

Ако сте член на  семейството, споделете и вашите спомени с избраната снимка.

Ако играта се играе в резидентна услуга, стимулирайте всеки един от участниците да разкаже на другите за своите близки.

Предложете му да постави снимката на подходящата на дървото място, като предварително сте се договорили дали най-горе или най-долу ще се поставят най-възрастните членове на фамилията.  Не трябва да има повече от 3 снимки на различни членове на фамилията.

Накрая се поздравете за добре свършената работа. Приберете всичко в Кутията, като се договорите следващия път да подредите и останалите членове на семейството.

Виолета, болногледачка на 81-годишна дама с деменция – „Винаги се наслаждаваме на времето, когато си играем със Семейното дърво. Запознавам се със семейната история на Малина. Въпреки, че тя е доста мълчалива, когато й предлагам тази дейност, лицето й започва да свети след това и тя започва да споделя историите си с радост. Можем да играем тези игри с часове.