Всички продукти

Комплект мозайка – упътване за използване

Кои познавателни способности подкрепя?

Концентрация, фина моторика, зрително възприятие, сръчност, когнитивни способности, координация око-ръка, абстрактно и творческо мислене, въображение

Описание на играта:

Подреждането на мозайката по предварително зададени схеми стимулира когнитивните процеси. Упражнението може да бъде планирано  с различна степен на трудност според стадия на деменция – подходящо е за хора в лек до напреднал стадии.

За кого е играта – Играта е подходяща както за професионалисти в дневен център и дългосрочна грижа, така и за  семейство, което се грижи за  близък с деменция. Подходяща е за хора с лека до умерена степен на деменцията.

Необходими материали – изработена предварително схема с указания за подреждане на цветните конуси, цветни конуси, поставка с дупки. Всички материали трябва да са поставени с подходяща кутия.

Предварителна подготовка – За всеки участник трябва да има отделен комплект, с който ще се забавлява. Схемите трябва да са съобразени със степента на развитието на болестта, от по-лесно за хората с напреднала деменция, до по-трудно за хора с преддементен синдром и начална деменция.
Участници – Тази игра е индивидуална, но може да се играе и в група с до 6 участника. Модератора или обгрижващия само обяснява правилата и помага при необходимост. Много е подходяща за семействата, които се грижи за близките си, но също може да се използва и при дългосрочна грижа в дневните и резидентните услуги.

Местоположение – Изберете спокойно място, където човека с деменция и обгрожващия се чувстват комфортно, напр. около маса за хранене или маса за кафе, където могат да се разпрострат материалите. Трябва да има достатъчно светлина. Уверете се, че човека с деменция е взел очилата си или други помощни средства като слухов апарат, за да може да осъществите комуникацията.

Представяне – обяснете това, което ще правите заедно, по спокоен и забавен начин.

 • В зависимост от стадия на деменция, схемите за настолната игра „Комплект мозайка“ може да бъдат направени с различна степен на трудност. 
 • Може да има схема  в която цветовете отговарят на определна цифра. Разгледайте избраната схема и представете на коя цифра, кой цвят отговаря – Обяснете, че трябва да се подредят цветните конуси, така че да отговарят на отбелязаните цифри. 
 • Ако човекът е с по-напреднала деменция може да следва предварително оцветена схема. Тогава обяснете, че целта е да се подредят цветните конусите така както е показано в схемата.
 • Уверете се, че човекът с деменция е разбрал идеята. 
 • Помагайте при необходимост.
 • Накрая се поздравете за добре свършената работа. Приберете материалите в кутията и се договорете пак да се върнете към тази игра след време.

Обяснение за водещия

Деменцията засяга когнитивните функции на човека, личността, спомените и концентрацията. Хората с деменция имат проблем с паметта, което води до затруднения в припомнянето, проблеми с говора, координацията, абстрактното мислене, концентрацията, планирането, ориентацията по отношение на място и време, честа смяна на настроението.

 Този тио упражнение стимулира:

 • Концентрацията
 • Планирането
 • Краткосрочната памет
 • Координацията
Какви са ползите от използването на модела?

Стимулира възможностите за:

 • Планиране
 • Концентрация
 • Памет
 • Координация