Комплект „Лабиринт“ – упътване за използване

Решаване на лабиринт със собствения си пръст. Субектът ще реши един и същ лабиринт няколко пъти и се очаква да го прави все по-бързо и по-бързо всеки път (времето може да бъде измерено).Фасилитаторът ще прецени, ако е необходимо, дали при първия случай той/тя ще преведе субекта през лабиринта до изхода.

Continue reading

Комплект „Фигури за построяване“ – упътване за използване

Играта е подходяща както за професионалисти в дневен център и резидентна услуга, така и за  семейство, което се грижи за  близък с деменция. Подходяща е за хора с лека до умерена степен на деменцията.

Continue reading

Как започнахме с идеята: Проектът “3d4elderly” – създаване на нови инструменти за грижа

Проектът започна през декември 2020г. и завърши в края на септември 2022г. През двете години с партньорите по проекта – BETI от Литва, CETEM от Испания и CEIPES от Италия, успяхме да създадем платформа за уебсайта на проекта с 15 разработени игри, което беше един от планираните резултати.

Continue reading