Всички продукти

Комплект „Лабиринт“ – упътване за използване

Кои познавателниспособности подкрепя?

Работна памет, краткотрайна памет, пространствена памет, ориентация в пространството, концентрация, координация.

Описание на играта:

Решаване на лабиринт със собствения си пръст. Субектът ще реши един и същ лабиринт няколко пъти и се очаква да го прави все по-бързо и по-бързо всеки път (времето може да бъде измерено).Фасилитаторът ще прецени, ако е необходимо, дали при първия случай той/тя ще преведе субекта през лабиринта до изхода. Фасилитаторът също така ще прецени дали в случаите, когато субектът е в ранен стадий на Алцхаймер или деменция и има добре запазена пространствена памет, той/тя ще направи това със завързани очи, така че задачата да работи и краткосрочната памет се увеличава.

За кого е играта – Играта е подходяща както за професионалисти в дневен център и резидентна услуга, така и за семейство, което се грижи за близък с деменция. Подходяща е за хора с лека до умерена степен на деменцията.

Необходими материали – Изработен модел на лабиринт в 3 варианта. Молив. Различни фигури, които се ползват в други занимания, напр. в Театъра. Всички материали трябва да са поставени в Кутията за спомени.

Предварителна подготовка – За всеки участник трябва да има отделен комплект, с който ще се забавлява.

Участници – Тази игра е индивидуална, но може да се играе и в група с до 6 участника. Модератора или обгрижващия само обяснява правилата и помага при необходимост. Много е подходяща за семействата, които се грижи за близките си, но също може да се използва и при дългосрочна грижа в дневните и резидентните услуги.

Местоположение – Изберете спокойно място, където човека с деменция и обгрожващия се чувстват комфортно. Трябва да има достатъчно светлина. Уверете се, че човека с деменция е взел очилата си или други помощни средства като слухов апарат, за да може да осъществите комуникацията.

Представяне – обяснете това, което ще правите заедно, по спокоен и забавен начин. Трябва да се намери пътя в лабиринта. При необходимост покажете първия път. Това може да стане с пръст, молив или някоя фигурка от Кутията за спомени. Уверете се, че човекът с деменция е разбрал идеята. Започва се от по-лесния лабиринт и се върви към по трудните. Упражнението се прави, докато създава удоволствие на човека с деменция. Не е необходимо да се направят и трите варианта.

Накрая се поздравете за добре свършената работа. Приберете материалите в кутията и се договорете пак да се върнете към тази игра след време.

Обяснение за водещия как може да се използва този модел в грижата у дома или в резидентна улсуга?


Деменцията засяга когнитивните функции, самоличността, паметта и концентрацията на човека. Развива се постепенно и води до промяна на личността. Хората с деменция имат проблем с паметта, което води до затруднения в припомнянето и проблеми с говора, координацията, абстрактното мислене, концентрацията, планирането, ориентацията по отношение на място и време, честа смяна на настроението. Това упражнение работи в някои когнитивни области и е лесно за използване на различни места, защото не е необходима много подготовка. Необходимо е само да имате отпечатания лабиринт и да прецените как се въздейства на обекта; ако симптомите са тежки, фасилитаторът ще преведе субекта през лабиринта при първия опит, ако от друга страна субектът няма почти никакви симптоми, фасилитаторът ще остави субекта да погледне лабиринта за една минута и след това ще му завърже очите/ При нея субектът незабавно ще се опита да направи лабиринта, но без да му се измерва времето и се съветва да се концентрира върху запаметяването на стъпките, които следва.

Този тип упражнения ще стимулират:

 • Работната памет
 • Краткосрочната памет
 • Пространствената памет
 • Ориентацията
 • Проба и грешка
 • Концентрацията
 • Планирането
 • Координацията

  Това е приятно занимание, което можете да извършвате с членове на семейството или с официален болногледач. Това ще помогне на пациента да подобри координацията и концентрацията. След решаване на лабиринт за по-малко време може да се даде някаква награда на пациента, за да го насърчи.

  Какви са ползите от използването на модела?
 • Използване на работната и краткосрочната памет в защитена среда.
 • Изграждане на пространствени карти в паметта на субекта
 • Подобряване на ориентацията и концентрацията.
 • Подобряване на настроението
 • Координация око-ръка (в случай, че той/тя не използва превръзка на очите)
 • Фина моторика.